تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - مطالب آموزش گرامر انگلیسی

درباره وبلاگ
آموزش زبان انگلیسی مدیریت admin

محصولات فروشگاه
جدیدترین پستها

| بازی فوتبال PES 2014| بازی فوتبال pes 2014| فوتبال pes 2014
اخبار موبایل | گیاهان دارویی| اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه | javanbazar| facebook| اس ام اس جدید | اس ام اس عاشقانه| اس ام اس جدید| اس ام اس جدید | تناسب اندام|

امكانات و تبلیغات

rss 

پشتیبانی
Powered By
جوک جدید
لینك باكس و بنر
» خواندن (reading) در آزمونها و آزمون تافل - مهارتهای اضافی خواندن (additional reading skills)


در پست های قبلی درباره انواع مهم سوالات مربوط به بخش درک خواندن (Reading Comprehension) مطالبی ذکر شد. این موارد شامل:

1- خواندن برای جزئیات (details)

2- خواندن برای ارجاع و لغت (reference and vocabulary)

3- خواندن برای ایده اصلی (main idea)

و 4- خواندن برای استنباط (inference)

بود.

در این پست مهارتهای اضافی خواندن را بیان می کنیم تا بتوانید به انواع باقیمانده سوالاتی که ممکن است در بخش درک خواندن آزمونها مطرح شود، پاسخ دهید.

سوالات مربوط به متن (questions on context)

با توجه به بخش های مشخصی از متن انواع مختلفی از این نوع سوالات وجود دارد:

1) سوالاتی که مربوط به نوع انتشارات متن مربوطه هست که پرسش می شود که متن موجود مربوط به کدام حوضه هست.

مثال:

The passage would most likely be found in a textbook on which of the following subjects?

The passage would most likely be found in . . .

2) سوالاتی که مربوط به نویسنده متن هست:

مثال:

The passage was most probably written by a specialist in . . .

The passage was written most likely by an expert in . . .

3) سوالاتی که مربوط به مخاطب متن می باشد:

مثال:

For whom has the author probably written the passage?

The audience the author had in mind when writing this passage was most likely a group of . . .

The information in this passage would most likely be if interest to . . .

سوالات مربوط به تُن و ذهنیت (questions on tone and attitude)

این سوالات درباره احساس نویسنده در زمانی که متن را می نویسد می پرسد.

مثال:

The tone of the passage could best described as . . .

What tone does the author take in writing this passage?

در متن ممکن است نویسنده وجهه قوی مثبت یا منفی ای در قبال مسئله خاصی به خود بگیرد.

مثال:

In her brilliant career as an architect, she was renowned not only for the quality of her work, but also for the amount of work she produced.

این جمله وجهه مثبت نویسنده را داراست.

These experiments are not only shocking but also a waste of time and money.

این جمله ذهنیت منفی نویسنده را در خصوص موضوع ابراز می دارد.

سوالات ذهنیت مانند سوالات تُن می باشد. شما باید ذهنیت و حالت نویسنده را درباره موضوع مورد نظر تعیین کنید.

مثال:

What is the author's attitude toward . . . ?

How would the author probable feel about . . . ?

در زیر مثالهایی از جواب های تُن یا ذهنیت را داریم:

positive                  negative                  neutral                  humorous           disbelieving     scientific                 depressing               supportive             favorable             impersonal         

در نوی دیگری از سوالات ذهنیت، ممکن است از شما پرسیده شود که فکر می کنید ذهنیت نویسنده از چهار جمله موردنظر چه باشد.

مثال:

The author of the passage would most likely agree with which of the following?

Which of the following recommendations would the author most likely support?

سوالات مربوط به اطلاعات آمده قبل یا بعد از متن (questions on information coming before or after the passage)

در این سوالات شما باید فرض کنید که متن قسمتی از یک متن طولانی تر هست و باید حدس بزنید که موضوع پاراگراف قبلی یا بعدی چه بوده و خواهد بود. در این نوع سوالات اول متن سرنخی برای حدس زدن موضوع پاراگراف قبلی و آخر متن سرنخی برای حدس زدن پاراگراف بعدی می دهد.

مثال:

What was most probably discussed in the paragraph preceding the passage?

The paragraph following this one most probably discusses . . .

سوالات مربوط به هدف اصلی (questions on main purpose)

این سوالات از شما می پرسد که چرا نویسنده متن را نوشته است. گفتنی است این نوع سوالات اولین سوالات پرسیده شده بعد از متن می باشد.

مثال:

What is the author's main purpose in the passage?

The author's purpose in writing is to . . .

Why did the author write the passage?

جواب های مربوط به این نوع سوالات ممکن است با یکی از مصدرهای زیر شوع شود:

to discuss           to tell how           to mention            to distinguish          to persuade              to illustrate         to summarize         to advise              to compare            to criticize                 to describe         to explain

سوالات مربوط به نتایج مصور (questions on drawing conclusions)

این نوع سوالات همانند سوالات مربوط به استنباط (inference questions) می باشد و از شما می خواهد با توجه به حقایق و ایده های متن استنباط انجام دهید.

مثال:

The passage supports which of the following conclusions?

Which of the following conclusions about . . .can be drawn from the passage?

سوالات مربوط به سازمان (question on organization)

این سولات درباره سازمان عمومی متن یا یک پاراگراف خاصی از آن پرسش می کند.

مثال:

Which of the following best describes the organization of the passage?

Which of the following statements best describes the organization of the first paragraph?

در زیر برخی از جواب های نمونه برای این نوع از سوالات داریم:

A general concept is defined, and examples are given.

The author describes . . .

Several generalizations are presented, from which various conclusions are drawn.

The views of two researchers are described and contrasted.


منبع :  http://etranslator.blogfa.com/post-225.aspxنویسنده: مدیریت admin | تاریخ: شنبه 18 آبان 1392 موضوع: آموزش لغات انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , آموزش انگلیسی تجاری , آموزش گرامر انگلیسی , لینک ثابت نظر ها ()
» اعداد و آموزش شمردن انگلیسی همراه فایل صوتی


 در این قسمت اعداد انگلیسی رو به راحتی و به همراه تلفظ صحیح یاد خواهید گرفت:

:Numbers

 

دانلود فایل صوتی اعداد 1 تا 10: 100 کیلوبایت

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ten

nine

eight

seven

six

five

four

three

two

one

Zero

oh

 

 

 

دانلود فایل صوتی اعداد11 تا آخر: 100 کیلوبایت

40-Forty

21- twenty-one

11- Eleven

50- Fifty

22- twenty-tow

12- Twelve

60- Sixty

23- twenty-three

13- Thirteen

70- Seventy

24- twenty-four

14- Fourteen

80- Eighty

25- twenty-five

15- Fifteen

90- Ninety

26- twenty-six

16- Sixteen

100- Hundred(one handred)

27- twenty-seven

17- Seventeen

101- one handred (and) one

28- twenty-eight

18- Eighteen

202- one handred(and) two

29- twenty-nine

19- Nineteen

203- one handred(and) three

30- thirty

20- Twenty

 
 
listen and practice.notice the word sress

sixty

sixteen

fifty

fifteen

forty

fourteen

thirty

thirteen

60

16

50

15

40

14

30

13

 

 نویسنده: مدیریت admin | تاریخ: شنبه 18 آبان 1392 موضوع: آموزش زبان انگلیسی , آموزش گرامر انگلیسی , آموزش لغات انگلیسی , لینک ثابت نظر ها ()
» مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان


لغات مترادف ومتضاد کتاب زبا انگلیسی اول دبیرستان

Lesson one

درس اول:

 

Meaning

Antonym

Synonym

Meaning

معنی

کلمه

مترادف

متضاد

 

 

 

 

ّبزرگ

big

small

کوچک

پرداخت کردن

Pay for

give

دادن

زیبا   

pretty

beautiful

زیبا

دوباره

again

Once more

یکبار دیگر

 

  

 

   

 

مردن

die

live

زندگی کردن

زود

early

late

دیر

همه کس-هرکس

Any body-every body

nobody

هیچکس

کم

little

much

زیاد

دوست داشتن

love

hate

نفرت داشتن

بیشتر

more

less

کمتر

مشکل

difficult

easy

آسان

زیبا-خوش تیپ

Handsome

ugly

زشت

بیاد آوردن-بخاطر آوردن

remember

forget

فراموش کردن


Lesson Two

درس دوم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

پرورش دادن

grow

raise

پرورش دادن

 

قطعه-تکه

piece

part

قطعه-تکه

 

کاملا

quite

complete

کاملا

 

پشت

back

behind

پشت

 

باهوش-زرنگ

clever

bright

باهوش-زرنگ

 

بالا رفتن

climb

Go up

بالارفتن

 

امتحان

exam

test

امتحان

 

مزرعه

farm

field

مزرعه

 

کارگر مزرعه

farmhand

farm worker

کارگر مزرعه

 

تعمیر کردن

fix

repair

تعمیر کردن

 

رسیده (میوه )

ripe

green

نارس-کال ( میوه )

 

جنگل

jungle

forest

جنگل

 

زمین- سرزمین

land

ground

زمین- سرزمین

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

بیدار

awake

asleep

خوابالود

 

درپشت

On the back of

In front of

در جلو

 

بهتر

better

worse

بدتر

 

ابری

cloudy

sunny

آفتابی

 

سرد

cold

hot

گرم-داغ

 

درست

correct

incorrect

نارست

 

بدرستی

correctly

incorrectly

بطور نادرست

 

تاریک

dark

light

روشن

 

دور

far

near

نزدیک

 

پر

full

empty

خالی

 

دراز-طولانی

long

short

کوتاه

 

بالا

top

bottom

ته-زیر

 

Lesson three

درس سوم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

نزدیک

by

near

نزدیک

 

تعدادکم

few

little

کم

 

بزرگ-مشهور

great

Big-famous

بزرگ-مشهور

 

برگشتن

return

comeback

برگشتن

 

پس دادن

return

Give back

پس دادن

 

بنابراین

so

therefore

بنابراین

 

عاقل

wise

clever

باهوش

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

نزدیک

By-near

far

دور

 

تمیز

clean

dirty

کثیف

 

پیداکردن

find

loss

گم کردن- ازدست دادن

 

فراموش کردن

forget

remember

بیادآوردن-بخاطرآوردن

 

کم

Little-few

a lot

زیاد

 

 

 

 

 

 

Lesson Four

 درس چهارم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

 

 

 

 

 

دیگر- دیگری

another

other

دیگر- دیگری

 

نزدیک- کنار

Beside

Near-by

نزدیک- کنار

 

تمیز کردن

clear

clean

تمیز کردن

 

جالب

interesting

fun

جالب

 

شاید

maybe

perhaps

شاید

 

فقط

only

just

فقط

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

مدتی طولانی

A long time

A short time

مدتی کوتاه

 

قرض گرفتن

borrow

lend

قرض دادن

 

اول

first

last

آخر

 

جلو

front

back

پشت

 

بیشترین

most

least

کمترین

 

بیرون

out

in

درون-داخل

 

فشاردادن

push

pull

کشیدن

 

گرم

warm

cool

سرد

 

بدتر

worse

better

بهتر

 

بدترین

worst

best

بهترین

 

 

 

 

 

 

Lesson Five

درس پنجم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

تقاضا کردن-خواستن  

Ask for

Request-want

تقاضا کردن-خواستن

 

توانستن

Be able to

can

توانستن

 

نقاشی کردن

drawing

painting

نقاشی کردن

 

جنگ-نبرد

fight

war

جنگ-نبرد

 

سرانجام

finally

At last

سرانجام

 

تکرارکردن

repeat

Say again

تکرارکردن

 

پوشیدن

wear

Put on

پوشیدن

 

درحالیکه

while

when

درحالیکه

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

دوربودن-دورشدن

Be away

Be near

نزدیک بودن

 

جنگ-نبرد

Fight-war

peace

صلح-آرامش

 

باصدای بلند

loudly

quietly

باآرامش

 

فروختن

sell

buy

خریدن

 

اولین بار

The first time

The last time

آخرین بار

 

پوشیدن

Wear-put on

Take off

درآوردن

 

Lesson six:

درس ششم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

بالا

above

Up

بالا

 

اصلا-هرگز

At all

never

اصلا-هرگز

 

سرانجام

At last

finally

سرانجام

 

جذاب

attractive

Very nice

جذاب

 

ساختن

build

make

ساختن

 

تبدیل شدن به

Change into

turn into

تبدیل شدن به

 

دیگر-دیگری

else

Other-another

دیگر-دیگری

 

خوش قیافه-خوش تیپ-زیبا

Good looking

Hand some-pretty

خوش قیافه-خوش تیپ-زیبا

 

جستجوکردن

Look for

search

جستجوکردن

 

یکبار دیگر

Once more

again

دوباره

 

واقعا-درحقیقت

really

In fact

واقعا-درحقیقت

 

بالا آمدن- بلند شدن

rise

Come up

بالا آمدن- بلند شدن

 

تیم-گروه

team

group

تیم-گروه

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

بالا

Above-up

down

پایین

 

نادرست بودن

Be wrong

Be right

درست بودن

 

ساختن-درست کردن

Build-make

destroy

خراب کردن-نابودکردن

 

تیره-تاریک

dark

light

روشن

 

زیبا-خوش قیافه

Good looking

Handsome

Pretty-beautiful

ugly

زشت

 

به سختی

hardly

easily

به آسانی

 

هیچ چیز

Nothing-anything

Every thing

همه چیز

 

Lesson Seven

درس هفتم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

مطمئنا-حتما

certainly

sure

مطمئنا-حتما

 

سرد-خنک

cool

cold

سرد-خنک

 

کشف کردن-یافتن

discover

Find out

یافتن-فهمیدن

 

پروازباهم

Fly by

Fly near

پروازباهم

 

رمز-راز

mystery

secret

رمز-راز

 

به هیچ وجه- مهم نیست

Not at all

Never mind

به هیچ وجه- مهم نیست

 

ویژه-مخصوص

special

particular

ویژه-مخصوص

 

هنوز

still

yet

هنوز

 

معنی

کلمه

متضاد

کلمه

 

سرد-خنک

cool

warm

سرد-خنک

 

سرد

cold

hot

گرم-داغ

 

گم شدن

Get lost

find

پیدا کردن

 

بالا

high

low

پایین

 

کم کردن(رادیو)

Turn down

Turn up

زیادکردن-بلند کردن (صدای رادیو)

 

خاموش کردن

Turn off

Turn on

روشن کردن

 

Lesson Eight

درس هشتم:

 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

پوشیدن

dress

Put on

پوشیدن

 

هیچکس

No one

Any one

هیچکس

 

تعمیر کردن

Repair

fix

تعمیر کردن

 

جواب دادن-پاسخ دادن

reply

answer

جواب دادن-پاسخ دادن

 

سهم-بخش

share

part

سهم-بخش

 

کلمه

معنی

متضاد

معنی

 

پوشیدن

Dress-put on

Take off

درآوردن

 

میزبان

host

guest

میهمان

 

گم کردن

lose

find

پیدا کردن

 

فقیر

poor

Rich

ثروتمند

 

غروب خورشید

sunset

sunrise

طلوع خورشید

 

 Lesson Nine

درس نهم: 

 

معنی

کلمه

مترادف

معنی

 

تمام-همه

All

entire-whole

تمام-همه

 

یک قرن-صدسال

century

100years

یک قرن-صدسال

 

خدا-آفریدگار

creator

God

خدا-آفریدگار

 

مریض شدن

Get sick

Become ill

مریض شدن

 

راستگو-امانتدار

honest

truthful

راستگو-امانتدار

 

راستگویی-امانتداری

honesty

truthfulness

راستگویی-امانتداری

 

معنی

کلمه

متضاد

معنی

 

پذیرفتن

accept

reject

نپذیرفتن

 

درعرض

across

along

درطول

 

خراب کردن-نابودکردن

destroy

Build-make

درست کردن-ساختن

 

خالی

empty

full

پر

 

دشمن

enemy

friend

دوست

 

آخر

last

first

اول

 

درست

true

false

غلط

 

برمنبع:آموزش زبان انگلیسی - سهیلنویسنده: مدیریت admin | تاریخ: شنبه 18 آبان 1392 موضوع: آموزش لغات انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , آموزش گرامر انگلیسی , لینک ثابت نظر ها ()
» صفات تفضیلی و علی


قبلا درمورد این موضوع مطالبی قراردادیم اما با توجه به سوالات جدیدی که مطرح شده ما هم در این قسمت با توضیحات بیشتر سعی کردیم سوالات دوستان رو پاسخ داده باشیم:

بیشتر صفت‌ها می‌توانند هر دو حالت تفضیلی (با افزودن -er یا more) و عالی (با افزودن -est یا most) را داشته باشند. در ادامه نحوه ساخت هر دو حالت را خواهید آموخت.

 

 

تفضیلی

عالی

large بزرگ

larger بزرگتر

the largest بزرگترین

tall بلند

taller بلندتر

the tallest بلندترین

beautiful زیبا

more beautiful زیباتر

the most beautiful زیباترین

 

1- نحوه ساخت صفات تفضیلی:

الف- با افزودن -er به انتهای صفات یک هجایی:

old, older

bright, brighter

ب- با افزودن more به ابتدای صفات چند هجایی:

difficult, more difficult

interesting, more interesting

2- نحوه ساخت صفات عالی:

الف- با افزودن -est به انتهای صفات یک هجایی

old, oldest

bright, brightest

ب- با افزودن the most به ابتدای صفات چند هجایی:

difficult, the most difficult

interesting, the most interesting

 

صفات نامنظم

 

 

تفضیلی

عالی

good

better

the best

bad

worse

the worst

far

further

the furthest

little

less

the least

many

more

the most

much

more

the most

old

older/elder

the oldest/eldest

 


چند نکته املایی

1- صفاتی که به y ختم می‌شوند، حتی اگر چند هجایی باشند نیز از همان قواعدی استفاده می‌کنند که برای صفات یک هجایی بکار می‌روند، اما باید توجه داشته باشید که در اینصورت موقع اضافه کردن er و est،‌ اy به i تبدیل می‌شود:

pretty, prettier, prettiest

happy, happier, happiest

funny, funnier, funniest

2- هنگام اضافه کردن er یا est به انتهای صفات یک هجایی که دارای یک حرف با صدا هستند و به یک حرف بی‌صدا ختم می‌شوند (مانند big)، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

big, bigger, biggest

sad, sadder, saddest

hot, hotter, hottest

fat, fatter fattest

ولی اگر صفتی دارای بیش از یک حرف صدادار بود، در این صورت حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود:

great, greater, greatest

3- صفاتی که به e ختم می‌شوند، هنگام اضافه کردن er یا est، اe خود را از دست می‌دهند:

blue, bluer, bluest

large, larger, largest

strange, stranger, strangest

 

منبع: زبان آموزاننویسنده: مدیریت admin | تاریخ: شنبه 18 آبان 1392 موضوع: آموزش گرامر انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , لینک ثابت نظر ها ()
» ضمایر فاعلی و ملکی زبان انگلیسی را بشناسید


ضمایر فاعلی و ملکی زبان انگلیسی را بشناسیدنویسنده: مدیریت admin | تاریخ: چهارشنبه 3 مهر 1392 موضوع: آموزش زبان انگلیسی , آموزش گرامر انگلیسی , لینک ثابت نظر ها ()
» آموزش و تدریس لغات زبان انگلیسی ( وسایل نقلیه )
آموزش زبان انگلیسی ،آموزش زبان ،زبان انگلیسی ،

وسایل نقلیه


ماشین


Car

آمبولانس


Ambulance

اتوبوس

Bus

کامیون

Lorry (truck)

    

موتورسیکلت


Motorcycle

دوچرخه


Bicycle

چرخ


Tire

فرمان


Steering wheel

  

 

 

هلیکوپتر

 

Helicopter 

هواپیما

 

Airplane 

قطار

 

Train 

زیردریایی

 

Submarine 

    

کاروان


Caravan

ماشین آتش نشانی


Fire engine

تراکتور

 

 Tractor

تانک

 

TANK


نویسنده: مدیریت admin | تاریخ: جمعه 10 خرداد 1392 موضوع: آموزش زبان انگلیسی , آموزش گرامر انگلیسی , آموزش لغات انگلیسی , لینک ثابت نظر ها ()
» آموزش و تدریس اصوات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی ،آموزش زبان ،

اصوات انگلیسی و جدول IPA

در بیشتر دیکشنریهای امروزی برای نشان دادن تلفظ کلمات از سیستم IPA استفاده می‌شود. در جدول زیر همه علائم و نشانه‌های IPA آورده شده است. به علامت‌ها و کلمه‌های نمونه دقت کنید و با کلیک روی Amer (انگلیسی آمریکایی) یا Brit (انگلیسی بریتانیایی) تلفظ آنها را بشنوید (با فرمت mp3). تلفظ بریتانیایی نیز آنجا که با تلفظآمریکایی تفاوت آشکاری دارد، آورده شده است.
 

حروف همخوان (بی‌صدا)

 IPA

words

listen

bbad, labAmer
ddid, ladyAmer
ffind, ifAmer
ggive, flagAmer
how, helloAmer
jyes, yellowAmer
kcat, backAmer
lleg, littleAmer
mman, lemonAmer
nno, tenAmer
sing, fingerAmer
ppet, mapAmer
rred, tryAmer
ssun, missAmer
Sshe, crashAmer
ttea, gettingAmer
tScheck, churchAmer
think, bothAmer
THthis, motherAmer
vvoice, fiveAmer
wet, windowAmer
zzoo, lazyAmer
Zpleasure, visionAmer
dZjust, largeAmer

حروف واکه (صدا‌دار)

 IPA

words

listen

^cup, luckAmer
a:arm, fatherAmer / Brit
@cat, blackAmer
emet, bedAmer
..away, cinemaAmer
e:(r)turn, learnAmer / Brit
ihit, sittingAmer
i:see, heatAmer
ohot, rockAmer / Brit
o:call, fourAmer / Brit
uput, couldAmer
u:blue, foodAmer
aifive, eyeAmer
aunowoutAmer
ougo, homeAmer
e..(r)whereairAmer / Brit
eisayeightAmer
i..(r)near, hereAmer / Brit
oiboy, joinAmer
u..(r)pure, touristAmer / Brit

 

 


  چند نکته

1- در (r):e و (r).. و ... ، r در انگلیسی بریتانیایی تلفظ نمی‌شود، مگر اینکه قبل از یک حرف واکه (صدادار) بیاید (مثلاً در answering وanswer it). اما در انگلیسی آمریکاییr همیشه تلفظ می‌شود.

2- در انگلیسی آمریکایی :a بجای o تلفظ می‌شود.

3- بسیاری از آمریکایی‌ها :a (o) و :o را به یک شکل تلفظ می‌کنند.
نویسنده: مدیریت admin | تاریخ: جمعه 10 خرداد 1392 موضوع: آموزش لغات انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , آموزش گرامر انگلیسی , لینک ثابت نظر ها ()
» آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیس ،آموزش انگلیسی ،

به تصاویر زیر خوب دقت کنید و معنی کلمات تیره را حدس بزنید و بعد در پایین صفحه معنی آنها را ببینید.
 

He has a sore throat. 
His throat hurts.
He has a cough.
She hurt her back.
She has a backache.

Her back is sore.
He has a 
headache
.

His head hurts.
She hurt her toe. 
Her toe hurts.
She has cramps.He hurt his finger.
He has a hurt finger.
His finger hurts.
He has a bad cold.
His nose is stuffy.
He has a 
runny
 nose.
He has a stomachache.
His stomach hurts.
He has a fever.
His temperature is up.
His fever is up.
He has a bad cut.
His arm is cut.

 

 

معنی لغات

sore دردناکsore throat   گلو درد
hurt درد کردن، آسیب رساندن، آسیب دیده
cough  سرفهbackache   کمردرد
headache   سردردcramp  گرفتگی عضله
cold   سرما خوردگیstuffy  گرفته، کیپ
runny  آبریزstomachache   شکم درد
fever  تبtemperature  تب
cut  بریدن، بریدگی


 

اس ام اس عاشقانه

جوک جدید

اس ام اس جدید

فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی

هندزفری تغییر صدا

جوک جدید

الکترو اسموک

خرید شال عشق

شال عشق

هندزفری تغییر صدا

الکترو اسموک

خرید شال عشقنویسنده: مدیریت admin | تاریخ: جمعه 10 خرداد 1392 موضوع: آموزش زبان انگلیسی , آموزش گرامر انگلیسی , آموزش لغات انگلیسی , لینک ثابت نظر ها ()
» آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی ،

صحبت کردن و درک مطلب تنها بخشی از مراحل یادگیری یک زبان را تشکیل میدهند، از این رو باید به دیگر مراحل فراگیری یک زبان نیز اهمیت کافی داده شود. یادگیری زبان بر پایه چهار مهارت نوشتن (Writing)، خواندن (Reading)، صحبت کردن (Speaking) و شنیدن (Listening)  می باشد. در ادامه این پست از «دهکده زبان» به آموزش نکاتی در مورد مهارت نوشتن می پردازیم. با ما همراه باشید.

پاراگراف: پاراگراف یک واحد از متن است که بر روی یک ایده تمرکز می کند و آن را گسترش می دهد. طول یک پاراگراف می تواند متفاوت باشد اما یک پاراگراف به صورت معمول از سه قسمت تشکیل شده است:

جمله عنوان (Topic sentence): ایده اصلی که یک پاراگراف می خواهد در رابطه با آن صحبت کند را بیان می کند.

پشتیبانی (Support): در متون انگلیسی هر موضوعی که نوشته می شود باید با استناد به چیزی از آن حمایت یا پشتیبانی شود. پشتیبانی در هر قسمت متن باید مرتبط با موضوع اصلی باشد چرا که برای پشتیبانی از موضوع می باشد و موضوع را به صورت مفصل تر توضیح و گسترش می دهد.

پایان و یا اختتامیه (Conclusion): در متون فارسی زبان در متن ها به ویژه مقاله در بخش پایانی قسمتی به عنوان نتیجه گیری اضافه خواهد شد اما در انگلیسی این طور نیست و در پایان هر پاراگراف بخشی وجود دارد که هر چه در متن گفته شده است را به صورت خلاصه بیان می کند. بخش پایانی کاملاً با نتیجه گیری متفاوت می باشد.نویسنده: مدیریت admin | تاریخ: دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 موضوع: آموزش گرامر انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , لینک ثابت نظر ها ()
» معرفی سایت ترجمه متن به زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی ،

درس چهارصد و یازدهم مقاله های علمی به زبان انگلیسیhttp://www.wikihow.com/Main-Pageدر این سایت انواع مقاله های علمی در رشته های مختلف وجود دارد.


نحوه پیدا کردن مقاله و ترجمه آنها از انگلیسی به فارسی:


ابتدا بر روی لینک زیر کلیک کنید:http://translate.google.com/#fa/en/


حالا عنوان مقاله ای را که می خواهید جستجو کنید را به فارسی در آن بنویسید سپس بر روی


گزینه ترجمه کلیک کنید. مثلا عنوان مقاله شما اینست:  چگونه فرزندان باهوشی تربیت کنیم؟ترجمه آن می شود:    حالا این عنوان را در سایت  wikihow  جستجو کنید.  بیش از صد مقاله درباره این موضوع درسایت وجود دارد. اولین مقاله را باز کنید. عنوان آن هست:10 Tips on How to Raise Smart Children (with Pictures) - wikiHowدر این مقاله، ده کاری که می توانید برای افزایش هوش کودکتان انجام دهید وجود دارد.  برای


ترجمه مقاله نیز می توانید از همان سایت   http://translate.google.com/#fa/en/ استفاده کنید. برای ترجمه ابتدا یک جمله را بخوانید سپس سعی کنید معنای جمله را حدس بزنید.در صورتی که معنی لغاتی را نمی دانید به ترتیب و لغت به لغت در سایت ترجمه جستجو کنید.مثلا جمله Interact with your child  را ملاحظه بفرمائید. فرض کنید معنی Interact را نمی دانید. معانی آن عبارتند از :  تعامل، متقابلا اثر کردن و فعل و انفعال  می باشد.می توان معنای جمله را  تعامل با کودکتان  ترجمه کنید. برای ترجمه ادامه مقاله به همین صورتعمل کنید. هرگز برای ترجمه جمله و پاراگراف از سایت استفاده نکنید. همین که منظور نویسنده را درک کنید، موفق بوده اید.نویسنده: مدیریت admin | تاریخ: دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 موضوع: آموزش زبان انگلیسی , آموزش گرامر انگلیسی , لینک ثابت نظر ها ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
صفحات دیگر