تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - خواندن (reading) در آزمونها و آزمون تافل - مهارتهای اضافی خواندن (additional reading skills)

درباره وبلاگ
آموزش زبان انگلیسی مدیریت admin

محصولات فروشگاه
جدیدترین پستها

| بازی فوتبال PES 2014| بازی فوتبال pes 2014| فوتبال pes 2014
اخبار موبایل | گیاهان دارویی| اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه | javanbazar| facebook| اس ام اس جدید | اس ام اس عاشقانه| اس ام اس جدید| اس ام اس جدید | تناسب اندام|

امكانات و تبلیغات

rss 

پشتیبانی
Powered By
جوک جدید
لینك باكس و بنر
» خواندن (reading) در آزمونها و آزمون تافل - مهارتهای اضافی خواندن (additional reading skills)


در پست های قبلی درباره انواع مهم سوالات مربوط به بخش درک خواندن (Reading Comprehension) مطالبی ذکر شد. این موارد شامل:

1- خواندن برای جزئیات (details)

2- خواندن برای ارجاع و لغت (reference and vocabulary)

3- خواندن برای ایده اصلی (main idea)

و 4- خواندن برای استنباط (inference)

بود.

در این پست مهارتهای اضافی خواندن را بیان می کنیم تا بتوانید به انواع باقیمانده سوالاتی که ممکن است در بخش درک خواندن آزمونها مطرح شود، پاسخ دهید.

سوالات مربوط به متن (questions on context)

با توجه به بخش های مشخصی از متن انواع مختلفی از این نوع سوالات وجود دارد:

1) سوالاتی که مربوط به نوع انتشارات متن مربوطه هست که پرسش می شود که متن موجود مربوط به کدام حوضه هست.

مثال:

The passage would most likely be found in a textbook on which of the following subjects?

The passage would most likely be found in . . .

2) سوالاتی که مربوط به نویسنده متن هست:

مثال:

The passage was most probably written by a specialist in . . .

The passage was written most likely by an expert in . . .

3) سوالاتی که مربوط به مخاطب متن می باشد:

مثال:

For whom has the author probably written the passage?

The audience the author had in mind when writing this passage was most likely a group of . . .

The information in this passage would most likely be if interest to . . .

سوالات مربوط به تُن و ذهنیت (questions on tone and attitude)

این سوالات درباره احساس نویسنده در زمانی که متن را می نویسد می پرسد.

مثال:

The tone of the passage could best described as . . .

What tone does the author take in writing this passage?

در متن ممکن است نویسنده وجهه قوی مثبت یا منفی ای در قبال مسئله خاصی به خود بگیرد.

مثال:

In her brilliant career as an architect, she was renowned not only for the quality of her work, but also for the amount of work she produced.

این جمله وجهه مثبت نویسنده را داراست.

These experiments are not only shocking but also a waste of time and money.

این جمله ذهنیت منفی نویسنده را در خصوص موضوع ابراز می دارد.

سوالات ذهنیت مانند سوالات تُن می باشد. شما باید ذهنیت و حالت نویسنده را درباره موضوع مورد نظر تعیین کنید.

مثال:

What is the author's attitude toward . . . ?

How would the author probable feel about . . . ?

در زیر مثالهایی از جواب های تُن یا ذهنیت را داریم:

positive                  negative                  neutral                  humorous           disbelieving     scientific                 depressing               supportive             favorable             impersonal         

در نوی دیگری از سوالات ذهنیت، ممکن است از شما پرسیده شود که فکر می کنید ذهنیت نویسنده از چهار جمله موردنظر چه باشد.

مثال:

The author of the passage would most likely agree with which of the following?

Which of the following recommendations would the author most likely support?

سوالات مربوط به اطلاعات آمده قبل یا بعد از متن (questions on information coming before or after the passage)

در این سوالات شما باید فرض کنید که متن قسمتی از یک متن طولانی تر هست و باید حدس بزنید که موضوع پاراگراف قبلی یا بعدی چه بوده و خواهد بود. در این نوع سوالات اول متن سرنخی برای حدس زدن موضوع پاراگراف قبلی و آخر متن سرنخی برای حدس زدن پاراگراف بعدی می دهد.

مثال:

What was most probably discussed in the paragraph preceding the passage?

The paragraph following this one most probably discusses . . .

سوالات مربوط به هدف اصلی (questions on main purpose)

این سوالات از شما می پرسد که چرا نویسنده متن را نوشته است. گفتنی است این نوع سوالات اولین سوالات پرسیده شده بعد از متن می باشد.

مثال:

What is the author's main purpose in the passage?

The author's purpose in writing is to . . .

Why did the author write the passage?

جواب های مربوط به این نوع سوالات ممکن است با یکی از مصدرهای زیر شوع شود:

to discuss           to tell how           to mention            to distinguish          to persuade              to illustrate         to summarize         to advise              to compare            to criticize                 to describe         to explain

سوالات مربوط به نتایج مصور (questions on drawing conclusions)

این نوع سوالات همانند سوالات مربوط به استنباط (inference questions) می باشد و از شما می خواهد با توجه به حقایق و ایده های متن استنباط انجام دهید.

مثال:

The passage supports which of the following conclusions?

Which of the following conclusions about . . .can be drawn from the passage?

سوالات مربوط به سازمان (question on organization)

این سولات درباره سازمان عمومی متن یا یک پاراگراف خاصی از آن پرسش می کند.

مثال:

Which of the following best describes the organization of the passage?

Which of the following statements best describes the organization of the first paragraph?

در زیر برخی از جواب های نمونه برای این نوع از سوالات داریم:

A general concept is defined, and examples are given.

The author describes . . .

Several generalizations are presented, from which various conclusions are drawn.

The views of two researchers are described and contrasted.


منبع :  http://etranslator.blogfa.com/post-225.aspxنویسنده: مدیریت admin | تاریخ: شنبه 18 آبان 1392 موضوع: آموزش لغات انگلیسی , آموزش زبان انگلیسی , آموزش انگلیسی تجاری , آموزش گرامر انگلیسی , لینک ثابت نظر ها ()
عناوین آخرین مطالب ارسالی
صفحات دیگر